Pengurus HIMA Prodi MPI dan Program Kerjanya

STRUKTUR PENGURUS HIMA MPI 2022-2023

Ketua : Abdus Somad (mpi 5)
Sekretatis : Aisyah (mpi 5)
Bendahara : Khairun Nisak (mpi 3)

CO Internal: Sitti Nuraini (mpi 3)
Anggota:
Siti Nurhaliza (mpi 1)
Nur Suntin (mpi 1)
Rian Alfiansyah (mpi 1)
Muhammad Jauhar Hidayat (mpi 3)
Nur Diana (mpi1)
Siti Fatimah azzahrah (mpi 3)

CO Eksternal: Qois Rifky (mpi 5)
Anggota:
Naila Mafaza (mpi 3)
Nabilul Khoir (mpi 3)
Arizqa Hidayatul Aufa (mpi 3)
Tia Eka Sri Wahyuni (mpi 1)
Nur Khaliza (mpi 1)

________________________________

PROGRAM KERJA PENGURUS HIMA MPI 2022-2023

INTERNAL
Pelatihan Karya Ilmiah
Dialog Akademik
Milad HIMA dan Safari Ramadhan
OSPEK Prodi
Debat Angkatan

EKSTERNAL
Ziarah
Menjalin Tali Silaturrahmi Antar Prodi
Kesenian (Banjari)
Interpreneurship (Kewirausahaan)